İstehsalatın malİyyəsİ Pul vəsaitlərinin hərəkəti uçotu.

1) Xəzinədarlıq. Pul vəsaitləri hərəkətinin tam nəzarət imkanı.
2) Şirkətdə bir neçə hüquqi tipli şəxsərlə işləmə imkanı.
3) Hər hüquqi şəxsin məhdudiyyətsiz sayda bank hesabların olması imkanı.
4) Konsiqnasiyaların və sifarişlərin maliyyəşməsi uçotu.
5) Büdcələşmə. Büdcələrin razılaşdırılması və onların icra olunmasına nazarət imkanı.
6) Ödəmə cədvəli.
7) Pul vəsaitləri hərəkətinin nəzarət imkanı.
8) Kreditor və debitor borclarına dair nazarət imkanı.

Mercury ERP imkanları (Maliyyə)